VinterPulse Oslo 2017

Dette gjør Fredskorpset

Slik fungerer utvekslingen

Utvekslingen skjer mellom partnere

Utvekslingen skjer mellom norske og utenlandske bedrifter/organisasjoner.

Dere må selv finne en partner dere vil utveksle med før dere søker støtte.

Vi kan også støtte utveksling der begge partene holder til i utlandet.

Deltakerne reiser for å jobbe

De som reiser på utveksling er som hovedregel mellom 22 og 35 år.

Dere kan rekruttere deltakere blant egne ansatte eller medlemmer, eller lyse ut utvekslingen eksternt. Alle som drar på utveksling må delta på et forberedelseskurs.

Utveksling er til for å lære av hverandre

Under utvekslingen reiser deltakerne fra Norge for å jobbe i utlandet, samtidig som de utenlandske deltakerne kommer til Norge.

Kostnader og ressursbruk

Fredskorpset dekker en moderat lønn/lommepenger for deltakerne. Vi dekker også reise, opphold, forsikring og språkkurs.

En av deres ansatte må ta seg av kontakten med Fredskorpset, følge opp deltakerne og administrere utvekslingen. Kontaktpersonen får delta på kurs og møter gjennom Fredskorpset.

Vi gir et lite administrasjonstilskudd til alle partnere. Dere må likevel regne med å legge ned ressurser i form av arbeidstid i prosjektet.

Kurs og opplæring

Fredskorpset tilbyr kurs for våre partnere og deres deltakere. Målet med opplæringen er å sørge for at alle involverte har best mulig forutsetninger for å skape fruktbare utvekslingsopphold og vellykkede partnerskap.

Partnere får opplæring i relevante prosjektstyringsverktøy og veiledning i oppfølging av deltakere, og vi sørger for at deltakerne er godt forberedt utveksling og får oppfølging på vei hjem igjen til hverdagen. Det er også viktig for Fredskorpsets kurs at deltakerne får muligheten til å lære fra hverandre, dele erfaringer og bygge nettverk på tvers av landegrenser.

Søk om støtte til utveksling

Your browser does not support SVG

Bangladesh

10 prosjekter

69 deltakere

Bhutan

1 prosjekt

Brazil

8 prosjekter

50 deltakere

Burundi

4 prosjekter

9 deltakere

Cambodia

4 prosjekter

36 deltakere

China

3 prosjekter

22 deltakere

Colombia

7 prosjekter

16 deltakere

Ethiopia

6 prosjekter

32 deltakere

Guatemala

2 prosjekter

6 deltakere

India

18 prosjekter

103 deltakere

Kenya

25 prosjekter

125 deltakere

Madagascar

12 prosjekter

79 deltakere

Malawi

15 prosjekter

140 deltakere

Mozambique

4 prosjekter

39 deltakere

Myanmar (Burma)

4 prosjekter

29 deltakere

Namibia

1 prosjekt

Nepal

23 prosjekter

139 deltakere

Nicaragua

1 prosjekt

6 deltakere

Norge

33 prosjekter

176 deltakere

Rwanda

8 prosjekter

70 deltakere

South Africa

13 prosjekter

53 deltakere

Sudan

2 prosjekter

Tanzania

20 prosjekter

124 deltakere

Thailand

1 prosjekt

Uganda

21 prosjekter

151 deltakere

Vietnam

7 prosjekter

49 deltakere

Zambia

7 prosjekter

63 deltakere

Zimbabwe

9 prosjekter

70 deltakere

Hvorfor drive med utveksling?

Utveksling gir utvikling og vekst. Det utvider perspektiv og endrer holdninger og gjør bedrifter, institusjoner og organisasjoner bedre rustet til å nå målene sine. Utveksling er også et redskap for gjensidig læring mellom Norge og utviklingsland.

  • 9 av 10 bedrifter sier de har fått bedre teknisk kompetanse gjennom utveksling
  • Få kunnskap om interkulturell kommunikasjon
  • Styrk samarbeidet med din partner i Asia, Afrika eller Latin-Amerika
  • Mer motivert stab/frivillige
  • Personalutvikling og kunnskapsløft
  • Bidra til utvikling og tilbakeføring av kunnskap i Norge og utviklingsland
  • Ledertrening

Siden 2001 har over 1188 prosjekter og 8966 deltakere deltatt på utveksling i regi av Fredskorpset.