Partnere
Sport in Action, National Organisation for Women in Sport Physical Activity and Recreation (NOWSPAR), Norges idrettsforbund og olympiske komité (NIF), Sund folkehøgskole, Norges Rugbyforbund/ Norwegian Rugby Federation (NRF), Handball Association of Zambia (HAZ) og Malawi National Council of Sports (MNCS)
Land
Malawi, Norge, South Africa og Zambia
År
2017 - 2018
Budsjett
6 664 000 NOK

Om prosjektet

Idrettens fredskorps er et utvekslingsprogram i regi av Norges idrettsforbund. De frivillige bidrar med sin idrettsfaglige kompetanse på skoler, i idrettslag og i lokalsamfunn i Norge, Zambia, Malawi eller Sør-Afrika. Utvekslingen bruker idrett som et middel for å oppnå sosial endring, styrke nettverk og utjevne forskjeller mellom partnerne og medlemmene deres i nord og s