Partnere
CHRISC-Tanzania, Druscilla Balaba Vocational Training School, Tanzania Home Economics Ass. (TAHEA - MWANZA), Strømmestiftelsen, Child Restoration Outreach (CRO), CHRISC Uganda, CHRISC Kenya/Youth Sports Contact, Miles2Smiles og Group of Helping Hands (SAHAS) Nepal
Land
Kenya, Nepal, Tanzania og Uganda
Deltakere
24
Budsjett
2 223 500 NOK

Om prosjektet

Act Now er et utvekslingsprogram med en målsetning om å utvikle unge ledere og bidra til en positiv samfunnsendring ved å utvide kulturelle horisonter, styrke fredsarbeid og forståelse på tvers av grenser og kulturer. Gjennom utveksling skal deltakerne tilegne seg ferdigheter og får verktøy somkan hjelpe de å utvikle seg personlig så vel som å bidra til egen organisasjon etter hjemkomst