Partnere
Global Peace Youth Corps Nepal (GPYC-Nepal) og Action Center for City Development
Land
Nepal og Vietnam
År
2017 - 2018
Deltakere
8
Budsjett
441 008 NOK

Om prosjektet

SMILE har som mål å engasjere unge ledere i lokal og internasjonal utvikling. SMILE vil at unge tar lederroller i organisasjonene og i sivilsamfunn for å jobbe for positive endringer. Deltakerne fra Vietnam og Nepal vil dele og lære av hverandre om uformell utdanning i Nepal, og grønne lokale fellesskapsløsninger i Vietnam. De to partnerorganisasjonene (GPYC og ACCD) lærer av hverandres modeller for utvikling av unge ledere. GPYC har ekspertise i å bruke unge som frivillige i utdanningsprogram, mens ACCD fokuserer på mentorskap gjennom lokalt forankrede prosjekter.