Partnere
PODCAM - Parents of Disabled Children Association of Malawi og Zimbabwe Parents of Handicapped Children Association (ZPHCA)
Land
Malawi og Zimbabwe
År
2017
Deltakere
7 fra Zimbabwe
Budsjett
77 100 NOK

Om prosjektet

Bulemazi - «Building Leadership in Youth with Disabilities in Malawi and Zimbabwe» - er et FK-samarbeid mellom PODCAM i Malawi og ZPHCA i Zimbabwe. Åtte ungdommer, en assistent og en døvetolk jobber sammen i ulike lokalsamfunn i seks måneder, og prosjektet engasjerer ungdom til å selv ta lederskap og jobbe for rettigheter til og inkludering av mennesker med funksjonsnedsettelser.