Partnere
Norges Røde Kors, Colombian Red Cross Youth, Madagascar Red Cross Society og Nepal Red Cross Society
Land
Colombia, Madagascar, Nepal og Norge
År
2017 - 2018
Deltakere
12
Budsjett
2 527 000 NOK

Om prosjektet

YDEP er en utveksling for unge frivillige i ulike Røde Kors/Røde Halvmåne foreninger, som jobber med organisasjonsutvikling og kapasitetsbygging av andre unge frivillige og ungdomsstrukturer i de foreningene i utvekslingen.