Partnere
Nepal Bishwobidhyalaya ChristiaBidhyarthi Sangati (NBCBS), Evangelical Students and Graduates Union of Ethiopia (EvaSUE), Union des Group Biblique de Madagascar(UGBM), Fellowship of Christian Unions (FOCUS Kenya), Allianca Bíblica Universitária do Brazil (ABUB) og Norges kristelige student- og skoleungdomslag (NKSS)
Land
Brazil, Colombia, Ethiopia, Kenya, Madagascar og Nepal
Deltakere
24
Budsjett
2 267 500 NOK

Om prosjektet

Focus er et utvekslingsprogram mellom NKSS og partnere i Brasil, Nepal, Colombia, Kenya og Madagaskar. Målet med utvekslingen er å utvikle unge ledere med økt forståelse av interkulturelle forhold og gi de verktøy som de kan bidra med i egne organisasjoner så vel som i samfunnet generelt.