Partnere
Ilula YWCA, Norges KFUK-KFUM - Communication for Change, The National Council of YMCAs of South Africa, Kenya YWCA og Madagascar YWCA
Land
Kenya, Madagascar, Norge, South Africa og Tanzania
Budsjett
2 427 000 NOK

Om prosjektet

Samarbeidsprosjekt med Norges KFUK-KFUM og Kirkens Nødhjelp som koordinerende partnere. Sterkt fokus på ledertrening og istandsette unge frivillige til å bli endringsagenter i sine organisasjoner og i sine lokalsamfunn.