Partnere
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og Youth Alive! Kenya
Land
Kenya og Norge
År
2017
Deltakere
8
Budsjett
1 005 200 NOK

Om prosjektet

Prosjektet fokuserer på å styrke ungdoms mulighet til reell deltagelse i samfunnet og hvordan inkluderende ungdomsorganisasjoner kan motvirke ekstremisme. Begge organisasjoner er paraplyorganisasjoner og deltagere rekrutteres fra medlemsorganisasjoner. Målet med prosjektet er at medlemsorganisasjoner har mer kompetente unge ledere, er mer inkluderende, og har sterkere gjennomslagskraft i beslutningsprosesser.

Sustainable Development Goals

Les om bærekraftsmålene..

Prosjektets egen webside