Partnere
4CCP, Kirkens Nødhjelp - Communication for Change, National Council of Churches in Kenya (NCCK) og Diaconia
Land
Brazil, Kenya, Norge og Tanzania
År
2016 - 2017
Budsjett
1 927 000 NOK

Om prosjektet

Samarbeidsprosjekt med Norges KFUK-KFUM og Kirkens Nødhjelp som koordinerende partnere. Sterkt fokus på ledertrening og istandsette unge frivillige til å bli endringsagenter i sine organisasjoner og i sine lokalsamfunn.