Partnere
Global Peace Youth Corps Nepal (GPYC-Nepal) og Global Peace Foundation India (GPF-India)
Land
India og Nepal
År
2016 - 2017
Deltakere
12
Budsjett
738 000 NOK

Om prosjektet

Youth for Peace søker å engasjere unge mennesker i motiverende, inspirerende og sosiale aktiviteter. Utvekslingen utvikler bevisste unge mennesker gjennom at de deltar i uformelle utdanningsaktiviteter som øker deres forståelse for ledelse, likhet, fred, og utvikling. Deltakerne lærer for å videreføre kunnskapen til andre unge mennesker, og på den måten blir de en del av sitt eget lands utvikling.