Partnere
Fiangonana Loterana Malagasy (FLM), Amity Foundation, The Evangelical Lutheran Church of South Africa (ELCSA), Det Norske Misjonsselskap (NMS) og Movimento Encontrão
Land
Brazil, China, Madagascar, Norge og South Africa

Om prosjektet

Connect er et utvekslingsprogram med en målsetning om å utvikle unge ledere som tar samfunnsansvar og initiativ i egne organisasjoner og i samfunnet generelt. Dette skal oppnås ved å utvikle deltakernes kompetanse innenfor interkulturell kommunikasjon, menneskelig adferd og toleranse slik at de oppnår en bedre forståelse og kunnskap om misjons- og bistandsarbeid.