Partnere
Det Norske Misjonsselskap (NMS), Movimento Encontrão og Fiangonana Loterana Malagasy (FLM)
Land
Brazil, Madagascar og Norge
År
2018 - 2019
Deltakere
18
Budsjett
2 459 000 NOK

Om prosjektet

Connect er et utvekslingsprogram med en målsetning om å utvikle unge ledere som tar samfunnsansvar og initiativ i egne organisasjoner og i samfunnet generelt. Dette skal oppnås ved å utvikle deltakernes kompetanse innenfor interkulturell kommunikasjon, menneskelig adferd og toleranse slik at de oppnår en bedre forståelse og kunnskap om misjons- og bistandsarbeid.