Partnere
Fahamu Trust og Human Rights Institute of South Africa (HURISA)
Land
Kenya og South Africa
År
2017 - 2018
Deltakere
8
Budsjett
521 896 NOK

Om prosjektet

Utvekslingen er et samarbeid mellom nettverksorganisasjonen Fahamu i Kenya og Human Rights Institute i Sør-Afrika. I samarbeid med partnerorganisasjoner i de to landene ønsker partnerne å styrke unge ledere og utvikle sterkere bånd mellom sivilsamfunnsaktører i Kenya og Sør-Afrika.