Partnere
Ashoka Innovators for the Public (India), Uganda Rural Development & Training Programme, Ashoka Southern Africa og Ashoka Eastern Africa
År
2016 - 2018
Deltakere
1 fra Kenya
1 fra South Africa
1 fra Uganda
Budsjett
423 073 NOK

Om prosjektet

Ashoka støtter sosiale entreprenører, "fellows", rundt omkring i verden. Gjennom utvekslingen vil de øke kvaliteten på deres fellowship program. Prosjektet har også en helsekomponent, der Ashoka og Uganda Rural Development & Training Programme samarbeider om prosjektet "Ashoka Nourishing Schools Programme".