Partnere
Design without Borders
Land
Norge og Uganda
År
2015 -
Deltakere
1 fra Uganda
Budsjett
4 381 478 NOK

Om prosjektet

Utveksling av designere mellom Norge og Uganda., der designerne jobber sammen på tvers av landegrensene. De jobber tett med ansvarlige bedrifter i Uganda, for å styrke deres produkter og for å fremme bruken av design i privat sektor. Utvekslingen fasiliteres av Design without Borders i Norge, i samarbeid med Makerere University/CEDAT i Uganda.