Partnere
Tanzania Association of Cultural Tourism Organizers (TACTO), Kenya Community Based Tourism Network (KECOBAT) og Uganda Community Tourism Association (UCOTA)
Land
Kenya, Tanzania og Uganda
År
2016 - 2019
Deltakere
2 fra Kenya
2 fra Tanzania
2 fra Uganda
Budsjett
1 034 048 NOK

Om prosjektet

Dette prosjektet ønsker å fremme bærekraftig lokal turisme i Tanzania, Kenya og Uganda. Målsetninger: 1) Økte inntekter til CBTEs (Community Based Tourism Enterprise). 2) Skape økt anerkjennelse for CBT, bli en integrert del av offentlig turismepolitikk- og planer. 3) Øke antallet unge, kvinner og funksjonshemmede innen CBTE. 4) Øke kvaliteten på CBTEs. 5) Bærekraftig bruk av naturressurser i CBTEs.

Sustainable Development Goals

Mer om substainable goals