Partnere
KFUK-KFUM Global, AMATHEA, African Alliance of YMCAs og Kenya YWCA
Land
Kenya
År
2015 - 2017
Deltakere
4 fra Kenya
3 fra Norge
Budsjett
16 762 803 NOK