Partnere
Helse Bergen HF og Kamuzu Central Hospital (KCH)
Land
Malawi
År
2015 -
Budsjett
5 446 611 NOK

Om prosjektet

Prosjektet er utveksling av personell innen radiologi og patologi, mellom Kamuzu Central Hospital (KCH) / Bwaila Hospital, Malawi og Haukeland Universitetssykehus, Norge. Prosjektet fokuserer på kapasitetsbygging av KCH og Bwaila for å forbedre institusjonenes evne til å levere flere og bedre tjenester på ovennevnte felt. Haukeland Universitetssykehuspersonale skal også få ny erfaring i de samarbeidende kliniske områdene.