Partnere
Mnazi Mmoja Hospital og Helse Bergen - Haukeland Universitetssykehus, Avdeling for internasjonalt samarbeid
Land
Tanzania
År
2016 -
Budsjett
10 500 000 NOK

Om prosjektet

Prosjektet tar sikte på å skaffe bedre helsetjenester på Haukeland Universitetssykehus og Mnazi Mmoja Hospital gjennom økt kompetanse innen global helse, kapasitetsforbedring og kompetanseutveksling innen internmedisin, pediatrisk / nyfødt medisin og narkotikamisbruk.