Partnere
Helse Bergen - Haukeland Universitetssykehus, Avdeling for internasjonalt samarbeid, Dr Georg Mukhari Academic Hospital, Sefako Magkatho Health Sciences University (SMU) og Kamuzu Central Hospital (KCH)
Land
Malawi, Norge og South Africa
Deltakere
2 fra Malawi
4 fra Norge
2 fra South Africa

Om prosjektet

Det overordnede tematiske området for denne utvekslingen er traumer, med fokus på fysioterapi, radiologi og beredskap. Målet er å styrke kompetansen innen traumatologi og beredskapsarbeid for personell fra de involverte institusjonene i Norge, Malawi og Sør-Afrika gjennom volumstrening, praktiske erfaringer og deling av kunnskap om pasientomsorg og sykehusrutiner.