Partnere
Helse Bergen - Haukeland Universitetssykehus, Avdeling for internasjonalt samarbeid, Dr Georg Mukhari Academic Hospital, Sefako Magkatho Health Sciences University (SMU) og Kamuzu Central Hospital (KCH)
Land
Malawi, Norge og South Africa

Om prosjektet

Det overordnede tematiske området for denne utvekslingen er traumer, med fokus på fysioterapi, radiologi og beredskap. Målet er å styrke kompetansen innen traumatologi og beredskapsarbeid for personell fra de involverte institusjonene i Norge, Malawi og Sør-Afrika gjennom volumstrening, praktiske erfaringer og deling av kunnskap om pasientomsorg og sykehusrutiner.