Partnere
Strømme Foundation East Africa, Functional Vocational Training and Research Society, Community Volunteer Initiative for Development (COVOID) og Sustainable Environment Management Action (SEMA)
Land
India, Tanzania og Uganda
År
2016 - 2017
Budsjett
745 300 NOK

Om prosjektet

Prosjektet fokuserer på å videreutvikle bærekraftig yrkesutrettet kompetanse, basert på konkrete behov i lokalsamfunnene organisasjonene arbeider i. Målgruppen er ungdom som av ulike grunner har falt utenfor det offisielle skolesystemet og som ikke får seg jobb.