Partnere
Potentiam Youth Centre, Amizero Training Centre og Fontes Foundation Uganda
Land
Rwanda og Uganda
År
2016 -
Deltakere
1 fra Rwanda
1 fra Uganda
Budsjett
350 022 NOK

Om prosjektet

Utveksling av erfaringer for å forbedre to yrkesskoler gjennom å lære av hverandres tilnærminger og styrker. Rwanda har nylig erklært engelsk som sitt offisielle språk, og nærheten mellom Rwanda og Uganda vil gjøre utvekslingen enkel å implementere.