Partnere
FAWE Malawi, FAWE Zambia, FAWE Tanzania, Forum for African Women Educationalists (FAWE) Regional Secretariat og FAWE Uganda
Land
Kenya, Malawi, Tanzania, Uganda og Zambia
År
2016 - 2017
Deltakere
30
Budsjett
8 295 696 NOK

Om prosjektet

Prosjektet vil gjøre det mulig for Forum of African Women Educationalists (FAWE) å fremme likestilling mellom kjønnene innen utdanning i Afrika, gjennom økt individuell kompetanse og forbedret institusjonell kapasitet hos FAWEs ulike nasjonale kontorer som er med i utvekslingen.

Sustainable Development Goals

Les om bærekraftsmålene..