Partnere
Advance Afrika og Centre for Legal Assistance (CELA)
Land
Malawi og Uganda
År
2017 - 2020
Deltakere
2 fra Malawi
2 fra Uganda
Budsjett
840 469 NOK

Om prosjektet

Både Uganda og Malawi sliter med høye tilbakefallsrater og det er stort press på kriminalomsorgen og straffesystemet. Utvekslingen mellom Advance Afrika i Uganda og Centre for Legal Assistance bøter på disse utfordringene ved å gi unge kriminelle muligheten til å skaffe seg lønnet arbeid etter at de har sonet sin straff. Gjennom yrkesopplæring og entreprenørskapstrening blir ungdommene bedre rustet til å håndtere livet utenfor murene.