Partnere
Alliance for Cooperation and Legal Aid Bangladesh (ACLAB), Child Workers in Nepal Concerned Centre (CWIN) og All Bengal Women’s Union
Land
Bangladesh, India og Nepal
År
2016 - 2019
Deltakere
4 fra Bangladesh
4 fra India
4 fra Nepal
Budsjett
919 909 NOK

Om prosjektet

Prosjektet fokuserer på å videreutvikle organisasjonene innen yrkesutdanning, både på faglig innhold og på retningslinjer for yrkesutdanning i de ulike landene. Organisasjonene er alle frivillige organisasjoner som jobber med et bredt fagfelt, hvor utdanning er en viktig komponent i tilbudet til unge mennesker.