Hannah fra Malawi underviser engelsk for hørselshemmede elever på Briskeby videregående skole

Utvekslingane skal utruste ungdom med ferdigheiter som krevjast for å skape og utføre framtidas jobbar. Både i Norge og andre land er det naudsynt å lage utdanningstilbod som er betre tilpassa det arbeidslivet krev. Samstundes vert handelsmønster og arbeidsliv stadig meir internasjonalt. Difor er det avgjerande at utdanning tar innover seg læringsmetodar, verdiar og kulturelle perspektiv frå andre land.

Vi rekrutterer innovative partnarar som set utsette grupper i stand til å skaffe seg inntektsgjevande arbeid. Partnarane jobbar på tvers av sektorar for å utvikle nye og betre utdanningstilbod. 

Sjå alle utdanningsprosjekt nedenfor: 

Siden 2001 har over 1219 prosjekter og 9316 deltakere deltatt på utveksling i regi av Fredskorpset.

Se alle våre prosjekt

Våre prosjekt

I feltet under kartet kan du søke etter prosjekter per land eller sektor. Eller fritt søk.