Kritikkverdige forhold kan være:

Du kan varsle om kritikkverdige forhold gjennom din nærmeste overordnede eller tillitsvalgte. Om dette er vanskelig kan du velge å varsle gjennom eksterne varslingskanalen via skjemaet du finner her, ved e-post til eller brev til:

BDO AS v/granskingsenheten,
Postboks 1704 Vika,
0121 Oslo.

Merk e-post eller konvolutt "Varsel".

Det er også mulig å varsle den eksterne varslingskanalen på telefon til (+47) 970 86 000.

Du avgjør selv om du vil varsle anonymt. Du kan også velge å være anonym overfor Fredskorpset, men slik at din identitet kun er kjent for BDO AS.

Retningslinjer for varsling

Fredskorpsets varslingsplakat