I 2016 var fordelingen 60% kvinner og 40% menn. 

Prioriterte områder (i %) 

Helse 16%
Privat sektor 10%
Sivilsamfunn 61%
Utdanning 13%
Totalt 100%

Fordeling av partnere pr samfunnssektor

Sivilt samfunn 68%
Offentlig-/semioffentlig sektor 17%
Privat sektor 15%
Annet 2%

Hvor kommer deltakerne fra ? 

Norge 159
Uganda 48
Kenya 47
Tanzania 34
India 27
Sør-Afrika 25
Malawi 21
Nepal 20
Madagaskar 18
Brasil 16
Aambia 16
Zimbabwe 15
Mosambik 13
Colombia 12
Etiopia 12
Rwanda 10
Burundi 9
Guatemala 7
Andre 15

Utgifter i 2016

Tilskudd til prosjekter Millioner NOK
Forundersøkelser 2,1
Utveksling:  
Helse 34,6
Utdanning og næringsliv 17,1
Sivilsamfunn 35,4
Sør-sør helse 15,1
Sør-sør utdanning og næringsliv 13,9
Sør-sør sivilsamfunn 10,5
Sør-sør Afrika 2,3
Sør-sør Asia 0,8
Annet:   
Kurs for partnere/deltakere 8,2
Prosjektevalueringer 0,3
Introduksjonsseminar 0,6
Total 140,7
Driftstilskudd Millioner NOK
Lønn og sosiale utgifter 27,8
Driftskostnader 16,6
Total 44,4