Forrige åremål utløp 14. august 2017. I lys av beslutningen om å flytte Fredskorpset fra Oslo til Førde har Utenriksdepartementet konstituert en midlertidig direktør inntil ny direktør er tilsatt. Arbeidssted for ny direktør vil være Førde fra tiltredelse.

Stillingen er en spennende lederutfordring. Direktøren skal lede en virksomhet med mange kvalifiserte og motiverte medarbeidere, og sørge for at Fredskorpsets kompetanse holdes på et høyt nivå også gjennom og etter flytteprosessen.

Fredskorpset hovedoppgave er å skape kontakt og samarbeid mellom enkeltpersoner, organisasjoner og virksomheter i Norge og utviklingsland, gjennom ulike utvekslingsordninger. Organisasjonen skal fremme respekt for menneskerettighetene og bidra til styrking av sivilsamfunnet, med særlig vekt på utvikling av nettverk og lederskap blant unge mennesker. 

Vilkår/betingelser: Tjenestested: Førde

Tiltredelsesdato:  Tentativt 1. februar 2018

Søknadsfrist: 29.09.2017

Les mer om stillingen og søk på jobbnorge.no