Navn
Henrik Tømmeraas Aasvestad
Tittel
Teamleder
Tlf
+47 24 14 57 03
Mobil
+47 90 12 69 41
E-post
Navn
Kasper Landmark
Tittel
Programrådgiver
Tlf
+47 24 14 57 08
Mobil
+47 91 81 72 80
E-post
Navn
Lene Dalen
Tittel
Kursleder
Tlf
+47 24 14 57 00
Mobil
+47 90 65 84 86
E-post
Navn
Tora Toreng
Tittel
Programrådgiver
Tlf
+47 24 14 57 29
Mobil
+47 41 35 43 30
E-post