Navn
Tora Toreng
Tittel
Koordinator NGO
Mobil
+47 41 35 43 30
E-post
Navn
Magnhild Bøgseth
Tittel
Koordinator bedrifter og store organisasjoner
Mobil
+47 98 47 33 66
E-post
Navn
Tutu Jacobsen Kirya
Tittel
Programrådgiver
Mobil
+47 41 61 40 33
E-post
Navn
Linda Martinsen
Tittel
Programrådgiver
Mobil
+47 57 99 00 43
E-post
Navn
Anita Forfang
Tittel
Programrådgiver
Mobil
+ 47 48 17 93 99
E-post
Navn
Jørdi Maria Losnegård
Tittel
Programrådgiver
Mobil
+47 90 86 44 76
E-post
Navn
Ingvild Mangerud
Tittel
Programrådgiver
Mobil
+47 57 99 00 20
E-post
Navn
Rune Hauger
Tittel
Programrådgiver
Mobil
+47 48 49 48 18
E-post
Navn
Are Izquierdo Skjær
Tittel
Programrådgiver
Mobil
+47 48 18 45 46
E-post
Navn
Jonas Lillemoen Skaalerud
Tittel
Programrådgiver
Mobil
+47 95 20 25 05
E-post
Navn
Hannah Baust Markus
Tittel
Programrådgiver
Mobil
+47 95 80 08 42
E-post
Navn
Susanne Brovold Hvidsten
Tittel
Programrådgiver
Mobil
+47 40 20 33 55
E-post
Navn
Henrik Tømmeraas Aasvestad
Tittel
Programrådgiver
Mobil
+47 90 12 69 41
E-post
Navn
Lene Dalen
Tlf
On leave
Navn
Astrid Westby
Tlf
On leave
Navn
Julia Tróchez
Mobil
On leave
Navn
Ole Bjørn Ileby
Tlf
On leave
Navn
Thore Anton Bredeveien
Tlf
On leave