Navn
Berit Wærn Hansen
Tittel
Rådgiver HR/HMS
Mobil
+47 92 88 56 06
E-post
Navn
Christine Tellnes
Tittel
HR rådgiver
Mobil
+47 92 80 83 48
E-post
Navn
Hanh Nha Ruyter
Tittel
Administrasjonsrådgiver
Mobil
+47 45 25 51 23
E-post
Navn
Grete Indrebø
Tittel
Administrasjonsrådgiver
Mobil
+47 92 40 56 79
E-post
Navn
Thomas Viken
Tittel
IKT-ansvarlig
Tlf
+47 41 45 80 50
E-post
Navn
Anne Lise Bekjorden
Tittel
Regnskapsansvarlig
Mobil
+47 99 28 43 45
E-post
Navn
Linn-Helen Evensen
Tittel
Dokumentkontroller
Mobil
+47 41 68 04 02
E-post
Navn
Marianne Jorddal
Tittel
Controller
Mobil
+47 92 42 95 55
E-post