- Regjeringen har besluttet at Fredskorpset skal flyttes til Førde. Det er viktig for regjeringen å sikre sterke internasjonalt rettede fagmiljøer også utenfor Oslo, sier utenriksminister Børge Brende.

Regjeringens pressemeldingkan leses her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm_fredskorps/id2558392/

– De ansatte innehar en unik kompetanse som er blitt internasjonalt anerkjent, og som vi nå må sikre i den kommende tiden, sier Fredskorpsets direktør Nita Kapoor.

- Vi skal sørge for kompetanseoverføring og for å skape et mest mulig slagkraftig Fredskorps og bidra til å bevare idealene organisasjonene har stått for i mange år. Samtidig skal vi jobbe for å sikre best mulig overgang for medarbeiderne, ivareta deres rettigheter og motivere flest mulig i den nåværende organisasjonen til å bli med i tiden fremover, sier hun.

Nita Kapoor, direktør Fredskorpset

- Regjeringens vedtak fungerer også som en anerkjennelse av at Fredskorpset er en viktig aktør som kan bidra til å styrke utviklingsmiljøet utenfor hovedstaden, sier hun.

 

For Fredskorpsets partnere og deltakere vil denne beslutningen i første omgang ikke spille noen rolle. Driften går videre fra kontoret i Oslo, og arbeidet med flytteprosessen starter tidligst opp høsten 2017.