En samarbeidsavtale under FK Volunteer er en ettåring avtale mellom Fredskorpset og et partnerskap som ønsker å utveksle personell. I søknaden skal partnerskapet gjøre rede for hvilke mål de ønsker å oppnå gjennom utveksling, og hvordan de vil samarbeide.

Søknad om utvekslingsprosjekt

Utvekslinger støttet av Fredskorpset foregår innenfor rammen av en  samarbeidsavtale. Før de sender fredskorpsdeltakere på utveksling, må nye prosjekter søke om en samarbeidsavtale.

Søknad om samarbeidsavtale

Samarbeidsavtalen er en avtale mellom Fredskorpset og koordinerende partner på vegne av partnerskapet. Grunnlaget for avtalen er en prosjektbeskrivelse som angir hva partnerskapet skal oppnå gjennom utvekslingen og en partnerskapsavtale hvor de fordeler ansvar seg i mellom. 

Partnership Agreement (B16)

Denne avtalen signeres av alle partnerne og nedfeller deres forpliktelser ovenfor hverandre.

Overall Project Description (B01)

Prosjektbeskrivelsen beskriver de planlagte resultatene for tre runder med utveksling og hvordan deltakerne skal følges opp underveis.

Endringer

Dersom partnerskapet ønsker å gjøre endringer i prosjektets innretning, budsjett eller målsetninger, kan det hende at dette må søkes om skriftlig til Fredskorpset. 

Collaboration Agreement Amendment (B03)

Brukes om partnere trer inn eller ut av prosjektet eller det er ønskelig å endre på prosjektets målsetninger.

Round Agreement Amendment (C05)

Brukes ved endring av utvekslingens lengde, retning eller budsjettmessige forhold.

Veiledning for utvekslingsprosjekt

Alle partnerskap som har gjennomført en forundersøkelse har fått tildelt en saksbehandler i Fredskorpset. Kontaktinfo til din saksbehandler finner du på vår oversikt over ansatte. Saksbehandleren din tar imot søknadsdokumenter og gir deg utvekslingsfaglig råd- og veiledning både før og underveis i utgvekslingen.

I tillegg har Fredskorpset noen veiledningsdokumenter som kan bidra i planleggingen av et utvekslingsprosjekt. 


Exchange Application Guideline (B10)

Start-up Checklist (C14)