Name
Henrik Tømmeraas Aasvestad
Title
Team Manager
Phone
+47 24 14 57 03
Mobile
+47 90 12 69 41
E-mail
Name
Kasper Landmark
Title
Programme Adviser
Phone
+47 24 14 57 08
Mobile
+47 91 81 72 80
E-mail
Name
Lene Dalen
Title
Training Officer
Phone
+47 24 14 57 00
Mobile
+47 90 65 84 86
E-mail
Name
Tora Toreng
Title
Programme Adviser
Phone
+47 24 14 57 29
Mobile
+47 41 35 43 30
E-mail