Stort bilde
Partnerkontakter deler erfaringer på "Youth Summit". Hurdal, Norge, mars 2017

Siden 2001 har over 1188 prosjekter og 8968 deltakere deltatt på utveksling i regi av Fredskorpset.

Muligheter med Fredskorpset?