Siden 2001 har over 1218 prosjekter og 9308 deltakere deltatt på utveksling i regi av Fredskorpset.

Muligheter med Norec