Siden 2001 har over 1219 prosjekter og 9316 deltakere deltatt på utveksling i regi av Fredskorpset.

Muligheter med Norec