Siden 2001 har over 1202 prosjekter og 9256 deltakere deltatt på utveksling i regi av Fredskorpset.

Muligheter med Norec (Fredskorpset)?