Siden 2001 har over 1209 prosjekter og 9291 deltakere deltatt på utveksling i regi av Fredskorpset.

Muligheter med Norec (Fredskorpset)?