Siden 2001 har over 1210 prosjekter og 9295 deltakere deltatt på utveksling i regi av Fredskorpset.

Muligheter med Norec (Fredskorpset)?