Stort bilde
Partnerkontakter deler erfaringer på "Youth Summit". Hurdal, Norge, mars 2017

Siden 2001 har over 1178 prosjekter og 8501 deltakere deltatt på utveksling i regi av Fredskorpset.

Muligheter med Fredskorpset?