Hopp direkte til innhold
Hopp direkte til hovedmeny
Hopp direkte til søk
Søk på disse sidene

Fredskorpset Ung-utveksling

Ung-deltakere


Fredskorpset støtter gjensidig utveksling av unge frivillige mellom organisasjoner i Norge og land i Afrika, Asia og Latin-Amerika

Fredskorpsets Ung-program har et særlig fokus på ungt lederskap og gir unge mennesker nytt perspektiv og arbeidstrening som setter dem i stand til å gjøre en forskjell - i sine egne liv, i sine organisasjoner og i sine lokalsamfunn.

Sivilsamfunnet styrkes både direkte og indirekte gjennom et utvekslingsprosjekt. Samarbeid mellom organisasjoner gir ny kunnskap og læring, mobilisering av frivillige, og utvikling av unge ledere.

Utvekslingen består av tre deler: Forberedelse og kursing før utreise, selve uteoppholdet, og etterarbeid etter hjemkomst.

Kort om FK Ung-utveksling:  

  • Utveksling av frivillige mellom to eller flere organisasjoner. Fredskorpset støtter både utveksling med norsk partner og rene sør-sør-utvekslinger.
  • Deltakerne må være mellom 18 og 35 år.
  • Et gruppeprogram: Deltakerne reiser minst to og to sammen. 
  • Selve uteoppholdet varer 3-10 måneder (Det enkelte utvekslingsprosjektet finner en egnet modell)
  • Partnerne må være basert i et av Fredskorpsets samarbeidsland

 

Ønsker din organisasjon å bli FK Ung partner? Ta kontakt med teamleder Henrik Aasvestad

Ønsker du å dra på utveksling? Hvert enkelt program har ansvar for rekruttering. Se oversikt over prosjekter med norske partnere nedenfor og følg linken til deres nettsider.

Nåværende FK Ung-prosjekter med norsk partner:

 

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU): Right to Participate

Utvekslingsprogrammet Right to participate er et samarbeid mellom LNU og Youth Alive! Kenya (YAK). Temaet for utvekslingen er hvordan bekjempe ekstremisme og radikalisering med inkluderende ungdomsorganisasjoner. I løpet av utvekslingen vil du lære mer om mekanismer for ungdomsmedvirkning, hva som bidrar til ekstremisme, og du vil få kompetanse i interkulturell kommunikasjon og organisasjonsbygging. Programmet søker deltakere som er aktivt medlem av en av LNUs eller YAKs medlemsorganisasjoner. Du må være mellom 20 og 28 år, og bli anbefalt av din organisasjon. Frist: 4. april.

SAIH: Young Women for Change

Nå har du sjansen til å samarbeide med SAIHs partnere fra Zimbabwe og Sør Afrika i det nye utvekslingsprosjektet Young Women for Change. Utvekslingen vil ha fokus på temaer knyttet til seksuelle og reproduktive rettigheter (SRHR-tematikk), og spesielt på kvinners rettigheter. De to partnerorganisasjonene er kvinneorganisasjoner organisert av, med og for unge kvinner i Zimbabwe og Sør-Afrika. Deres hovedmål er å styrke unge kvinners rettigheter, og unge kvinners mulighet til å delta i samfunnsdebatten både lokalt og nasjonalt. Søknadsfrist: 3. april.

Norges KFUK-KFUM og Kirkens Nødhjelp: Communication for Change

Communication for Change (CFC) er et utvekslingsprogram for ungdom som har interesse for internasjonale spørsmål og vil utvikle seg som ledere. Du får muligheten til å bli kjent med partnerne til Kirkens Nødhjelp eller KFUK-KFUM i Afrika og Latin-Amerika, få kunnskap, og ta engasjementet ditt videre til hele Norge gjennom informasjonsturneer på vårhalvåret. CFC-programmet varer i ett skoleår, og i løpet av året tar du også 30 studiepoeng ved Høgskolen i Oslo. Løpende opptak fra 2. februar.

Norges Røde Kors: Røde Kors Ungdomsdelegater

Røde Kors Ungdom utveksler unge frivillige (21-28 år) med Røde Kors i andre land for å styrke ungdomsarbeidet i de ulike nasjonalforeningene. Ungdomsdelegatene er på oppdrag i ca. ni måneder. De reiser ut i september og kommer tilbake i juni året etter. Søknadsfrist: 7. april.

Latin-Amerikagruppene i Norge: LAGs solidaritetsbrigader

Hvert år sender LAG to solidaritetsbrigader til Latin-Amerika. Brigaden varer i ett år. De første fem månedene bor deltagerene i brigadelandet, og de siste seks månedene driver de informasjonsarbeid i Norge. Målet er å lære om den politiske og sosiale situasjonen og sosiale bevegelsers kamp for en bedre framtid i brigadelandet spesielt og i Latin-Amerika generelt, for så å videreformidle den informasjonen i Norge. Søknadsfrist for utreise høsten 2017 er 1. april. Søknader for våren 2018 tas også imot.

KFUK-KFUM Global/African Alliance of YMCA's: Young Advocates for Change

Young Advocates for Change er et utvekslingsprogram koordinert av African Alliance of YMCAs. Programmet er først og fremst en sør-sør-utveksling, men involverer et samarbeid med KFUK-KFUM Global i Norge som sender tre deltagere. Programmet fokuserer på opplæring av ungdom innen påvirkningsarbeid (advocacy) med mål om å styrke ungdomsdeltagelsen i samfunnet. Du vil jobbe i en lokal YMCA-organisasjon i 10 måneder sammen med en annen deltager fra Kenya, Madagaskar, eller Zimbabwe. 

Norges Idrettsforbund: Idrettens Fredskorps

Har du lyst til å bruke din idrettsdaglige kompetanse i det sørlige Afrika? Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) søker idrettsfrivillige i alderen 20 til 28 år. Utvikling av idrettsorganisasjoner og kompetanseheving innenfor ulike idrettsgrener står sentralt i NIFs internasjonale utviklingssamarbeid. Som idrettsfredskorpser får du nye impulser og økt kunnskap, og du lærer mer om idrett som virkemiddel i utviklingsarbeid. Søknadsfrist 15. februar.

Det Norske Misjonsselskap: Connect

Connect er Det Norske Misjonsselskap (NMS) sitt utvekslingsprogram. Budskap, bistand og bygging er hovedelementer i vårt arbeid. Vi bygger på et utvidet misjonsbegrep der alle former for misjons- og bistandsarbeid er inkludert. På Connect blir du en «Brobygger i ord og handling». Etter forberedelseskurset på Hald følger over seks måneder praksis i forskjellige land i Asia, Afrika og Sør-Amerika. Søknadsfrist: 15. mars.

Strømmestiftelsen: Act Now

Act Now er et utvekslingsprogram for ungdom mellom 19 og 25 år. Strømmestiftelsen er en utviklingsorganisasjon som bygger på kristne verdier, der menneskeverd, rettferdighet, deltakelse og bærekraft er strategiske bærebjelker i kampen for å utrydde fattigdom. Act Now tilbyr praksisplasser i følgende land: Tanzania, Uganda, Peru og Bolivia. Søknadsfrist: 15. mars.

Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (Laget): Focus

Focus er Laget (NKSS) sitt utvekslingsprogram. Vi er en del av det internasjonale nettverket IFES med arbeid i over 160 land. Er du nysgjerrig på hvordan det er å jobbe i Uganda, Kenya, Brasil, Nepal eller Montenegro? Ønsker du å bidra med noe for mennesker som opplever urettferdighet? Da er Focus, utvekslingsprogrammet til Laget, noe for deg! Søknadsfrist 15. mars.

JM Norway: MOVE

Interessert i musikk? Lyst til å oppleve et fantastisk, frammed land og gjøre en forskjell? Som en del av prosjektet MOVE sender JM Norway prosjektdeltakere i alderen 18 til 25 år på utveksling til våre partnere i Malawi, Mosambik og Brasil. Utvekslingens varighet er på mellom fire og ti måneder. Gjennom musikalsk utfoldelse og utveksling av kunnskap skaper vi engasjement, musikkglede og en global kulturforståelse. Søknadsfrist 1. april.

CISV: KOMPAZ

CISV er en internasjonal barne- og ungdomsorganisasjon som jobber med fredsutdanning. KOMPAZ er en ettårig utveksling mellom CISV Norge og CISV Colombia, med oppstart i august. Gjennom ulike aktiviteter og samarbeidsprosjekter arbeider deltagerne med temaene konflikt og konfliktløsning, bærekraftig utvikling, menneskerettigheter og mangfold. Søknadsfrist er 15. februar. 

Kulturskolen i Fredrikstad: TukuPamoja

Er du danser, akrobat, sirkusartist eller musiker? Har du lyst til å oppleve noe helt nytt i et frammed land og ny kultur? Med TukoPamoja kan du utveksles til Mosambik og Kenya. Kulturskolen i Fredrikstad sender deltakere i alderen 18-25 år til et 4 måneders langt opphold i Maputo, Mosambik eller Nairobi, Kenya. Søknadsfrist: 1. mai for utreise august, 1. september for utreise januar.