Hopp direkte til innhold
Hopp direkte til hovedmeny
Hopp direkte til søk
Søk på disse sidene

Kurs og arrangementer

Sist oppdatert: 2. mars 2017

Fredskorpset arrangerer jevnlig kurs for samarbeidspartnere og fredskorpsere. I tillegg tilbys temabaserte arrangementer åpent for alle.

Arrangementer

  • 14. juni 2017, Partnership Forum, Guatemala city, Guatemala
  • 18. juni 2017, Alumni Get Together, Bogota, Colombia
  • 20. juni 2017, Partnership Forum, Bogota, Colombia
  • 28. juni 2017, Partnership Forum, Zambia
  • 15. juli 2017, Partnership Forum, Bangladesh

Kurs for fredskorpsere og partnere

Vi er i gang med å endre vår kursmodell for partnere og deltakere. Her kan du lese litt om den nye modellen som begynner fra og med juli 2016:

FK Training del 1 vil erstatte det tidligere forberedelseskurset og skal vare i seks dager. Dette kurset er obligatorisk for alle deltakere som skal på utveksling. FK Training del 1 vil dekke tema som kommunikasjon, ledelse, helse og sikkerhet og globale spørsmål.

FK Training del 2 erstatter det tidligere hjemkomstseminaret og er utvidet fra to til seks dager. Dette er obligatorisk for alle deltakere som skal hjem fra utveksling. FK training del 2 vil handle om hvilke resultater deltakerne har oppnådd under utveksling og hvordan man kan dele resultatene og nye ferdigheter når man kommer hjem. Kurset vil også ta opp personlige utfordringer relatert til reintegrering ved hjemkomst.

FK Partner Training tilbyr trening i prosjektledelse, budsjett- og rapportskriving og sikkerhet. Emner som inkluderende lederskap og interkulturell kommunikasjon vil også bli adressert, og siden Partner Training går parallelt med FK Training del 1 og 2 vil vi arrangere felles workshops på globale spørsmål. Hver enkelt partnerkontakt vil kun delta på FK Partner Training en gang og dette er obligatorisk for alle partnerkontakter.

FK Training del 1, del 2 og FK Partner Training vil alltid starte på en søndag ettermiddag, mens avskjedsfesten vil arrangeres på fredag kveld 5 dager etter. Ankomst på kursstedet vil derfor være søndag morgen og avreise lørdag.

Informasjon om partnerkurs i 2018 kommer.

Kurs for 2017 og 2018:

Dato Sted Hva Kurskode
13. - 19. august Bangkok FK kurs del 1, del 2 og partnerkurs  121705
20. - 26. august Johannesburg FK kurs del 1 og del 2   121706
24. - 30. september Johannesburg FK kurs del 1, del 2 og partnerkurs  121707
15. - 21. oktober Bangkok FK kurs del 1 og del 2 121708
22. - 28. oktober Kampala FK kurs del 1 og del 2 121709
2018      
4. - 9. februar Bangkok FK kurs del 1 og del 2 121801
11. - 16. februar Johannesburg FK kurs del 1 og del 2 121802
15. - 20. april Kampala FK kurs del 1 og del 2 121803
12. - 17. august Bangkok FK kurs del 1 og del 2 121804
19. - 24. august Johannesburg FK kurs del 1 og del 2 121805
23. - 28. september Johannesburg FK kurs del 1 og del 2 121806
14. - 19. oktober Bangkok FK kurs del 1 og del 2 121807
21. - 26. oktober Kampala FK kurs del 1 og del 2 121808

Partnerkontakter og fredskorpsere i UNG- programmet

Fredskorpsets UNG-program er det partnerorganisasjonene som har hovedansvar for forberedelse av fredskorpsere før utveksling, og debreifing etter utveksling.

Partnersamling

Det er egne samlinger for partnerrepresentanter knyttet til UNG-programmet.

Youth Camp

Fredskorpsere som er del av UNG-prosjekter:

  • 22.-25. august 2017, Hurdal kurs- og konferansesenter