Hopp direkte til innhold
Hopp direkte til hovedmeny
Hopp direkte til søk
Søk på disse sidene

Kurs og arrangementer

Sist oppdatert: 2. mars 2017

Fredskorpset arrangerer jevnlig kurs for samarbeidspartnere og fredskorpsere. I tillegg tilbys temabaserte arrangementer åpent for alle.

Åpne arrangementer

Kurs for fredskorpsere og partnere

Vi er i gang med å endre vår kursmodell for partnere og deltakere. Her kan du lese litt om den nye modellen som begynner fra og med juli 2016:

FK Training del 1 vil erstatte det tidligere forberedelseskurset og skal vare i seks dager. Dette kurset er obligatorisk for alle deltakere som skal på utveksling. FK Training del 1 vil dekke tema som kommunikasjon, ledelse, helse og sikkerhet og globale spørsmål.

FK Training del 2 erstatter det tidligere hjemkomstseminaret og er utvidet fra to til seks dager. Dette er obligatorisk for alle deltakere som skal hjem fra utveksling. FK training del 2 vil handle om hvilke resultater deltakerne har oppnådd under utveksling og hvordan man kan dele resultatene og nye ferdigheter når man kommer hjem. Kurset vil også ta opp personlige utfordringer relatert til reintegrering ved hjemkomst.

FK Partner Training tilbyr trening i prosjektledelse, budsjett- og rapportskriving og sikkerhet. Emner som inkluderende lederskap og interkulturell kommunikasjon vil også bli adressert, og siden Partner Training går parallelt med FK Training del 1 og 2 vil vi arrangere felles workshops på globale spørsmål. Hver enkelt partnerkontakt vil kun delta på FK Partner Training en gang og dette er obligatorisk for alle partnerkontakter.

FK Training del 1, del 2 og FK Partner Training vil alltid starte på en søndag ettermiddag, mens avskjedsfesten vil arrangeres på fredag kveld 5 dager etter. Ankomst på kursstedet vil derfor være søndag morgen og avreise lørdag.

Kurs for 2017:

Dato Sted Hva Kurskode
5. - 10. februar Bangkok FK kurs del 1 og partner training  121701
12. - 18. februar Johannesburg FK kurs del 1 og del 2  121702
5. - 10. mars Oslo FK Partnerkurs  121703
19. - 23. april Kampala FK kurs del 1 og del 2  121704
13. - 19. august Bangkok FK kurs del 1, del 2 og partnerkurs (med fobehold om tilstrekkelig antall påmledte) 121705
20. - 26. august Johannesburg FK kurs del 1 og del 2  121706
24. - 30. september Johannesburg FK kurs del 1, del 2 og partnerkurs (med fobehold om tilstrekkelig antall påmeldte) 121707
15. - 21. oktober Bangkok FK kurs del 1 og del 2 (med forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte) 121708
22. - 28. oktober Kampala FK kurs del 1 og del 2 121709

Partnerkontakter og fredskorpsere i UNG- programmet

Fredskorpsets UNG-program er det partnerorganisasjonene som har hovedansvar for forberedelse av fredskorpsere før utveksling, og debreifing etter utveksling.

Partnersamling

Det er egne samlinger for partnerrepresentanter knyttet til UNG-programmet.

  • Youth Summit: 7.-9. mars 2017, Hurdal kurs- og konferansesenter

Youth Camp

Fredskorpsere som er del av UNG-prosjekter:

  • 22.-25. august 2017, Hurdal kurs- og konferansesenter