Hopp direkte til innhold
Hopp direkte til hovedmeny
Hopp direkte til søk
Søk på disse sidene

Kvifor bli fredskorpspartnar?

Fredskorpset gir økonomisk stønad og rettleiing til utveksling av tilsette og frivillige mellom Noreg og land i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Fordelane er mange:

  • kompetanse frå fagmiljø i eit anna land
  • kunnskap om interkulturell kommunikasjon
  • styrka samarbeid med din partnar i Asia, Afrika eller Latin-Amerika
  • meir motivert stab/frivillige
  • personalutvikling og kunnskapsløft
  • bidra til utvikling og tilbakeføring av kunnskap i Noreg og utviklingsland
  • ledertrening

Utveksling gir utvikling og vekst. Det utvidar perspektiv og endrar haldningar og gjer bedrifter, institusjonar og organisasjonar betre rusta til å nå måla sine. Utveksling er også ein reiskap for gjensidig læring mellom Noreg og utviklingsland.

9 av 10 bedrifter seier dei har fått betre teknisk kompetanse gjennom utveksling

7 av 10 tilsette som har vore på utveksling seier dei har blitt betre til å løyse problem - (Fredskorpsets brukarundersøking 2013)

Les meir om korleis du kan bli partnar

Kontakt oss for å finne ut om utveksling er noko for dykk

Sonali Mehta

Administrasjonsrådgiver

Telefon +47 24 14 57 00

sonali@fredskorpset.no